Sådan behandler vi personoplysninger om dig


1. indledning

Her kan du læse om, hvordan Timm Vladimirs Køkken indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.
Vi respekterer og følger gældende persondataregler og en ansvarlig anvendelse af dine personoplysninger er afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik er det derfor beskrevet, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvordan oplysningerne anvendes, hvornår de slettes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2. den dataansvarlige

Det er Timm Vladimirs Køkken ApS der er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre andet er angivet under aktiviteterne i afsnit 3 nedenfor.
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os:
Timm Vladimirs Køkken ApS
CVR-nr.: 34625328
Raffinaderivej 10
2300 København S
E-mail: [email protected]

3. hvordan behandler vi personoplysninger, som led i vores aktiviteter?

Timm Vladimirs Køkken indsamler og behandler personoplysninger i mange forskellige situationer, og formålet med indsamlingen, hvad oplysningerne bruges til og hvornår de slettes er forskelligt for hver situation. De enkelte aktiviteter, hvor Timm Vladimirs Køkken (som dataansvarlig) kan indsamle personoplysninger om dig, er derfor beskrevet hver for sig nedenfor. 
3.1 Køb af varer eller ydelser, herunder madkurser
3.1.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?
Du afgiver selv oplysningerne til os, og du bestemmer som udgangspunkt selv hvilke oplysninger du vil afgive. Dog forventer vi at indsamle følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, betalingsoplysninger, købshistorik og helbredsoplysninger (allergener).
Hvis du handler på vegne af en virksomhed, kan vi også indsamle oplysninger om din stilling og profession.
Du skal være opmærksom på, at det er et krav for at vi kan indgå aftalen med dig (eller din arbejdsgiver/virksomhed), at du afgiver en række af de ovenstående personoplysninger. Manglende afgivelse af oplysninger kan betyde, at det ikke er muligt for os at opfylde aftalen.
3.1.2 Hvorfor behandles oplysningerne? 
Oplysningerne behandles med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, din arbejdsgiver eller virksomhed.
3.1.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 
Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag: 
Indgåelse af en kontrakt med dig eller opfyldelse af en kontrakt, som er indgået med dig. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 
Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er opbevaring af kundeoplysninger og købshistorik for at kunne give en nærværende og personlig service, herunder for at administrere vores kundekartotek. 
Vores behandling af følsomme personoplysninger baserer sig på følgende retsgrundlag: 
Der er tale om personoplysninger, som du tydeligvis selv har offentliggjort. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d). 
3.1.4 Hvem deles oplysningerne med? 
Oplysningerne deles med vores it-leverandører Gecko ApS – Booking og Administration og Onpay, som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.
-Gecko.dk ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus
-OnPay, Højvangen4, 8660 Skanderborg
Vi kan indlæse dine oplysninger i vores CRM-system der udbydes af HUBSPOT og faciliteres af 
-Hubspot, 2 Canal Park, Cambridge, MA 02141, United States 
-Sunrise, Hillerødgade 30B, 2200 København N
I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til USA – et land uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler. Overførselsgrundlaget er EU-U.S. Data Privacy Framework.
3.1.5 Hvor længe opbevares oplysningerne? 
Op til 5 år efter dit køb.
3.2 Nyhedsbreve
3.2.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?
For at kunne administrere og udsende vores nyhedsbreve forventer vi at indsamle følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse og aktivitetslogs.
3.2.2 Hvorfor behandles oplysningerne? 
Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring.
3.2.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 
Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag: 
Dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor). 
3.2.4 Hvem deles oplysningerne med? 
Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks. Vi anvender HubSpot, HubSpot, Inc. 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141 (USA) til udsendelse af nyhedsbreve og Sunrice, Hillerødgade 30B, 2200 København N, som bureau til at varetage og facilitere kampagner.
I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til USA – et land uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler. Overførselsgrundlaget er EU-U.S. Data Privacy Framework.
3.2.5 Hvor længe opbevares oplysningerne? 
Op til 2 år efter du har tilbagekaldt dit samtykke.
3.3 Kontakt og kommunikation 
3.3.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?
Du afgiver selv oplysningerne til os, og du bestemmer som udgangspunkt selv hvilke oplysninger du vil afgive. Dog forventer vi at indsamle følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse samt øvrige oplysninger du måtte afgive i din henvendelse.
3.3.2 Hvorfor behandles oplysningerne? 
Vi behandler oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse samt yde kundeservice.
3.3.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 
Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag: 
Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er at håndtere din forespørgsel og kommunikation. 
3.3.4 Hvem deles oplysningerne med? 
Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.
I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til USA – et land uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, f.eks. gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor). 
3.3.5 Hvor længe opbevares oplysningerne? 
Op til 5 år efter din henvendelse. 
3.4 Cookies
3.4.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?
Når du besøger vores hjemmeside kan vi indsamle oplysninger om dig gennem cookies. Vi kan indsamle følgende personoplysninger om dig: elektroniske identifikationsdata (IP-adresse, cookies, etc.), aktivitetslogs (adfærd i IT-systemer) og besøgshistorik.
Se vores Cookiepolitik for yderligere information om vores brug af cookies https://timmvladimirskoekken.dk/cookie-politik/  
3.4.2 Hvorfor behandles oplysningerne? 
Forbedre indholdet af vores hjemmesider og markedsføring.
3.4.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen? 
Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag: 
Dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor). 
Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er vores mulighed for at forbedre vores tjenester og hjemmeside. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor). 
3.4.4 Hvem deles oplysningerne med? 
Du kan læse mere om hvilke cookies (herunder tredjepartscookies) som anvendes i vores cookiepolitik https://timmvladimirskoekken.dk/cookie-politik/ 
I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande). Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, f.eks. gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c, eller et anden overførselsgrundlag. 
3.4.5 Hvor længe opbevares oplysningerne? 
Oplysningerne opbevares i op til 12 måneder

4. dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende: 

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger. 
Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [email protected]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt. 
Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder, kan du læse mere på datatilsynet.dk. 

5. hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Vores kontaktoplysninger kan findes under afsnit 2 ovenfor.
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan ske via e-mail [email protected] eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

6. opdatering af privatlivspolitikken

Timm Vladimirs Køkken kan løbende ændre denne persondatapolitik, hvis det er nødvendigt for at give en retvisende beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.
Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i august 2023.