handelsbetingelser

 

Handelsbetingelser og vilkår for køb af madkurser, events og lignende hos:

timm vladimirs k0kken apS

Raffinaderivej 10, byg. F
2300 København S

Telefon 28 14 29 37
[email protected]

Kontoret er åbent hverdage kl. 10-14

CVR 34 62 53 28


om os

Timm Vladimirs Køkken er en madskole med lokationer i Valby, Aarhus og på Amager. Vores kerneforretning er madkurser som teambuilding. Men vi leverer også eventydelser, catering og andre oplevelser, som er forbundet med mad og gastronomi. Timm Vladimirs Køkken har eksisteret siden 2012.


salgs– og handelsbetingelser

Disse salgs- og handelsbetingelser gælder for på køb af gavekort, madkurser og ydelser på timmvladimir.dk

Når du benytter hjemmesiden timmvladimir.dk eller foretager køb på timmvladimir.dk, accepterer du følgende salgs- og handelsbetingelser.


udbyder

Timm Vladimirs Køkken ApS
Raffinaderivej 10, byg. F
2300 København S
Telefon 28 14 29 37
[email protected]
Kontoret er åbent hverdage kl. 10-14
CVR 34 62 53 28


aftalens indgåelse

Alle ydelser, herunder lukkede firma-madkurser og salg af pladser på offentlige madkurser, købes via webshoppen på timmvladimir.dk.

Hvis du bestiller som erhvervsdrivende (BTB)
Firmakunder booker og bestiller deres madkursus online på timmvladimir.dk. Kunden er selv ansvarlig for at vælge korrekt dato, lokation, menu, allergier og evt. tilkøb. Kunden kan via personligt login selv ændre og tilpasse sin ordre op til 14 dage før.
Kunden er forpligtet til at afgive korrekte faktureringsoplysninger – herunder firmanavn, adresse, CVR-nummer og evt. PO-nummer. Er kunden en offentlig styrelse eller lign. skal EAN opgives. Kunden kan ligeledes ændre og tilpasse faktureringsoplysninger indtil 14 dage før arrangementsdato. Dette er for eksempel relevant, hvis kunden skal oprette et PO-nummer. Kunden er selv ansvarlig for at indtaste korrekt PO-nummer inden 14 dage før arrangementsdato.
Timm Vladimirs Køkken er ikke forpligtet til at underskrive samarbejdsaftaler, leverandøraftaler, vendor-contracts eller lign. Der kan dog indgås separate aftaler, hvis en kunde ønsker at indgå et længerevarende samarbejde på typisk mere end 8-10 arrangementer om året.

Hvis du bestiller som forbruger (BTC)
Private kunder booker og bestiller selv deres pladser på et offentligst madkursus på timmvladimir.dk. Kunden er selv ansvarlig for at vælge korrekt dato, lokation og kursus. Når kunden har afgivet sin bestilling, gennemført betaling og har modtaget sin ordrebekræftelse, er aftalen bindende.
Der er ikke indgået nogen bindende aftale mellem parterne, før kunden har modtaget en ordrekvittering fra os på den mailadresse, som kunden har indtastet ved bestillingen.

Ved køb af private, lukkede arrangementer kan kunden via login ændre og tilpasse sin bestilling op til 14 dage før arrangementsdato. Kunden er selv ansvarlig for at vælge korrekt dato, lokation, menu, allergier og evt. tilkøb.

Ved køb af catering, events eller leje af vores lokale gælder særskilte vilkår og en aftale herom indgås. Aftalen er først gældende, når begge parter har bekræftet via mail.


afbestilling, aflysning og fortrydelse

Afbestilling af firmaarrangement (BTB)

Afbestilling af et arrangement kan ske via kundens login til timmvladimir.dk senest 21 arbejdsdage før arrangementsdato. Afbestillingen er først gældende, når kunden har modtaget skriftlig bekræftelse på, at tilmeldingen er annulleret.

Alternativt kan afbestilling også ske skriftligt til [email protected] senest 21 arbejdsdage før arrangementsdato. I det tilfælde gælder afbestillingen fra den dag, kunden har henvendt sig skriftligt med ønsket om afmelding.

Overskrides afbestillingsfristen, faktureres der for 50 % af arrangementets samlede pris på afbestillingstidspunktet.

Ved afbestilling senere end 10 arbejdsdage før arrangementet, er Timm Vladimirs Køkken berettiget til fuld betaling for arrangementet.

Afbestilling af offentlige madkurser, fødevarer og private, lukkede arrangementer (BTC)
I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 4 er køb af fødevarer, der købes som fjernsalg, ikke omfattet af fortrydelsesretten.

I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12, er der ikke fortrydelsesret ved forplejning eller fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Det betyder, at hvis du køber en plads på et madkursus, så er din tilmelding 100% bindende uden ret til fortrydelse. Betaling for kurset kan derfor ikke refunderes, hvis du bliver syg eller ikke kan deltage. Du kan læse mere på www.forbrug.dk. Du kan altid give din billet/tilmelding videre til andre, hvis du er forhindret i at deltage.

Vi forbeholder os retten til at aflyse et offentligt madkursus med kort varsel. I tilfælde af aflysning, er du berettiget til at få købesummen retur eller ombytte kurset til en anden dato.

Afbestilling af et privat, lukket arrangement kan ske via kundens login til timmvladimir.dk senest 21 arbejdsdage før afholdelse af arrangementet. Afbestillingen er først gældende, når kunden har modtaget skriftlig bekræftelse på, at tilmeldingen er annulleret.

Alternativt kan afbestilling også ske skriftligt til [email protected] senest 21 arbejdsdage før arrangementsdato. I det tilfælde gælder afbestillingen fra den dag, kunden har henvendt sig skriftligt med ønsket om afmelding.

Overskrides afbestillingsfristen, betales 50 % af arrangementets samlede pris på afbestillingstidspunktet.

Ved afbestilling senere end 10 arbejdsdage før arrangementet, er Timm Vladimirs Køkken berettiget til fuld betaling for arrangementet.


betaling

Vi modtager følgende betalingskort: Dankort, Dankort/Visa, Mastercard, Visa, Visa/Electron.

Du kan også betale med Mobilepay eller med gavekort. Der opkræves et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen.
Timm Vladimirs Køkkens betalings-transaktionen varetages af OnPay.

Hvis du bestiller som erhvervsdrivende (BTB)
Kunden kan ændre sin bestilling via login op til 14 dage før arrangementsdato. 14 dage før bliver der udstedt en faktura på det bestilte, som sendes via mail eller EAN. Fakturaen skal være betalt inden arrangementet findes sted – senest 8 dage før arrangementsdato. Hvis arrangementet ikke er betalt senest 6 dage før afholdelsesdato, så forbeholder vi os retten til at aflyse kurset.

Hvis du bestiller som forbruger (BTC)
Ved køb af adgang til offentlige madkurser, skal købesummen betales forud, og derfor trækker vi den fulde købesum for events og offentlige madkurser, umiddelbart efter, at vi har fremsendt ordrekvitteringen til kundens e-mailadresse.

Ved køb af private, lukkede arrangementer afregnes arrangementet 14 dage før afholdelse. Her bliver der udstedt en faktura eller sendt betalingslink med en betalingsfrist på 8 dage netto.

Kunden kan som tidligere nævnt ændre sin bestilling via login op til 14 dage før arrangementsdato. Afregningen skal være sket, inden arrangementet finder sted – senest 8 dage før arrangementsdato. Hvis arrangementet ikke er betalt senest 6 dage før afholdelsesdato, så forbeholder vi os retten til at aflyse arrangementet.


betalingsbetingelser i forbindelse med events

I forbindelse med særskilte arrangementer, events, cateringopgaver osv. forlanges et depositum og forudbetaling på 40% af den aftalte pris, hvilket aftales i særskilt mail. Depositum faktureres særskilt, når begge parter har accepteret tilbuddet. Restbeløbet faktureres 14 dage før selve arrangementet. Restbeløbet er omfattet af vores eksisterende betalingsbetingelser – og er arrangementet ikke betalt senest 6 dage før arrangementsdato, så forholder vi os retten til at aflyse arrangementet og beholde forudbetalte depositum.


gavekort

Det er muligt at købe gavekort til timmvladimir.dk. Ved køb af gavekort accepterer du samtidig nedenstående betingelser og vilkår.

Ved køb af gavekort har du en fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail til [email protected], hvor du oplyser dit ordrenummer, og at du fortryder dit køb. Du kan også benytte vores standardformular til fortrydelse, som du finder nederst i disse handelsbetingelser.

Gavekort kan benyttes til bestilling af madkurser online på timmvladimir.dk. Det er ikke muligt hverken at købe eller benytte gavekort på vores fysiske lokationer. Betaling af gavekort sker via betalingskort.

Du kan bruge gavekortet til at betale hele eller en del af din samlede ordre. Hvis gavekortets værdi ikke dækker det samlede beløb på den ønskede ordre, kan differencen på ordren betales ved anvendelse af de øvrige accepterede betalingsmetoder.
Det er ikke muligt at købe et nyt gavekort ved betaling med et eksisterende gavekort.
Gavekortet er digitalt og er gyldigt i 3 år fra købsdatoen.

Timm Vladimirs Køkken påtager sig intet ansvar for udstedte gavekort. Du har derfor som kunde selv ansvaret for gavekortet og bærer dermed risikoen for gavekortets bortkomst, tyveri, misbrug eller lignende.

Der pålægges et gebyr på kr. 50,- for udbetaling af gavekortet.


optagelse af foto

Timm Vladimirs Køkken forbeholder sig retten til at anvende fotos, video og lyd med motiver af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på Timm Vladimirs Køkkens aktiviteter i markedsføringsmæssige sammenhæng uden betaling. Personer må ikke kunne genkendes på ansigt, men udelukkende benyttes som stemning, etc.


force majeure

Timm Vladimirs Køkken kan ikke drages til ansvar for hændelser, der henføres til force majeure.
Det påhviler Timm Vladimirs Køkken til enhver tid at forsøge at drage omsorg for arrangementets gennemførsel. Hvis eksterne faktorer forhindrer dette, vil Timm Vladimirs Køkken ikke kunne stilles til ansvar herfor.


adfærd

Timm Vladimirs Køkken er en madskole, hvor der arbejdes med varme genstande, skarpe knive og andre remedier, som kræver at man kan begå sig forsvarligt og sikkerhedsmæssigt i et køkken. I tilfælde af upassende, beruset eller voldelig adfærd, der virker til gene for sig selv, andre af husets gæster eller personale, forbeholder Timm Vladimirs Køkken sig ret til at nægte udskænkning af drikkevarer og retten til at bortvise gæster.

I sådanne tilfælde kompenseres ikke for tabt deltagergebyr. Dette gælder også, hvis en eller flere deltagere vurderes for beruset eller påvirkede til at deltage i køkkenaktiviteter.

Det påhviler kunden/firmaet at sørge for korrekt forsikring af egne gæster i forhold skader, der kan opstå ved deltagelse i køkkenaktiviteter og som ikke skyldes Timm Vladimirs Køkkens manglende vedligeholdelse og sikring af udstyr.

Effekter efterladt i garderoben i Timm Vladimirs Køkken sker på eget ansvar, og Timm Vladimirs Køkken kan ikke drages til ansvar for forsvundne eller manglende genstande.


deltagelse på b0rnekurser (junior-madskole)

Timm Vladimirs Køkken afholder madskole og events for børn og unge. Ved køb af en eller flere pladser, accepterer man følgende betingelser, og at følgende er sandt om deltageren, der tilmeldes:

– Deltagerne arbejder sammen i hold af to hver dag. Disse hold bliver oprettet som det første på dagen. Holdene vil være nye hver dag, og man arbejder således ikke sammen med den samme person hver dag.

– Timm Vladimirs Køkken skal oplyses om to kontaktpersoner per tilmelding, som vil være til rådighed under hele kursets forløb, alle dage det strækker sig over. Disse vil blive kontaktet hvis der er behov for at deltageren bliver hentet.

– Timm Vladimirs Køkken kan ikke varetage deltagere med særlige behov. Deltageren skal derfor kunne modtage beskeder i plenum og omgås de andre deltagere på samme vilkår som alle andre. Personalet i Timm Vladimirs Køkken er ikke uddannet pædagoger.

– Deltageren skal kunne håndtere skarpe knive, varme elementer og andre elementer man møder i et køkken.

– Timm Vladimirs Køkken er berettiget til at afbryde forløbet for en deltager helt eller delvist hvis det ikke skønnes forsvarligt at lade deltageren fortsætte.

– Deltageren skal have lyst til at deltage under hele forløbet. Hvis dette ændrer sig, skal kontaktpersonen hente deltageren. Timm Vladimirs Køkken kan og vil ikke holde nogen mod deres vilje.

Der sker ingen refusion, såfremt en deltager ikke færdiggør madskolen eller afbryder en kursusdag uanset årsag.


brug af billede-, lyd- og videomateriale på junior-madskole

Ved deltagelse på en junior-madskole kan vi tage fotos, video og lyd med motiver af autentiske eller opstillede situationer med deltagere på Timm Vladimirs Køkkens aktiviteter i markedsføringsmæssig sammenhæng. Der vil alene være tale om situations- eller stemningsbilleder, der behandles i overensstemmelse med vores persondatapolitik.


reklamation og klager

Har du købt et event eller deltaget på et madkursus, som ikke har levet op til dine/jeres forventninger, skal du meddele det til os inden for senest 1 måned efter arrangements dato. Ellers mister du retter til at påberåbe dig eventuelle mangler ved events og madkurser.
Ønsker du at klage skal vi modtage den skriftligt på [email protected].
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan også indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage, skal du angive vores e-mailadresse [email protected]


udvidet datapolitik og personoplysninger

Læs mere her: https://timmvladimirskoekken.dk/datapolitik-gdpr/


ansvarsbegrænsning

Timm Vladimirs Køkken ApS’ ansvar over for kunden kan ikke overstige værdien af det salg, som Timm Vladimirs Køkken ApS’ netto har faktureret til kunden. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Timm Vladimirs Køkken ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Timm Vladimirs Køkken ApS kan under ingen omstændigheder blive ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill m.v.


standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til Timm Vladimirs Køkken ApS, Raffinaderivej 10, byg. F, 2300 København S, Telefon 28 14 29 37
[email protected]
– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato